Onderweg naar beter

11 mei 2021

Kwaliteit verbeteren en meten

Door: Consortium Geriatrische revalidatie

Programmeringsstudie Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijns verblijf.

Een aantal medewerkers vanuit GRZPLUS is betrokken bij de studie “Beter thuis”. Vanuit het Consortium GRZ, UNO’s, ActiZ en Verenso is het programma Beter Thuis van ZonMw opgezet. Het Consortium GRZ voert het project uit: ‘Programmeringsstudie Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijns verblijf’.

Het primaire doel van deze programmeringsstudie is het opstellen van een breed gedragen ontwikkelagenda die richting kan geven aan vervolgprojecten waarin de kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg inhoudelijk ontwikkeld kan worden. Uit de studie blijkt dat er veel draagvlak is voor een  overkoepelende kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg.

Januari 2021 is het eindrapport ‘Onderweg naar beter, de ontwikkelagenda voor een overkoepelende  kwaliteitsstandaard voor de kortdurende herstelgerichte zorg’ uitgekomen. Zie onderaan deze pagina het rapport. 

Het project is gericht op het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van een integraal kwaliteitskader met daarbinnen kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV).

Er is gestart met een inventarisatie van documenten met ‘beschrijvingen van goede zorg’, hiervoor heeft GRZPLUS ook haar mooie voorbeelden ingestuurd. In de vervolgfase zijn bijeenkomsten binnen de UNO’s georganiseerd voor medewerkers uit de betrokken zorgorganisaties. De bijeenkomsten hadden als  doel het verder inventariseren van nog ontbrekende bestaande documenten en van behoeften, analyseren  van de kwaliteit van bestaande standaarden en vaststellen & prioriteren van te ontwikkelen of te herzien  standaarden.

Dit project is vervolgd met een Delphi-studie waarbij stellingen worden geprioriteerd om te komen tot een programmering voor vervolg ontwikkeling.

Het rapport is opgesteld door Leonoor van Dam van Isselt, Maartje Baede en het Consortium Geriatrische Revalidatie. De onderstaande organisaties participeren in het Consortium Geriatrische Revalidatie:

  • ActiZ
  • Verenso
  • Netwerk kaderartsen GRZ
  • LUMC/UNC-ZH
  • Universiteit van Maastricht/ AWO-ZL
  • Universiteit van Tilburg