ComBo digitaal communicatiebord

18 januari 2021

Kwaliteit verbeteren en meten Zorgtechnologie

Marjoleine Weerstand, Robin van Leeuwen, Yunus Taskopru, Lucas van der Veen en Jesse Meijer

ComBo: een digitaal communicatiebord dat o.a. zichtbaar maakt welke zorg geleverd moet worden en wat een revalidant zelf kan en mag oefenen.

In het kader van de communicatie tijdens een geriatrische revalidatie is er door studenten van de Hogeschool van Amsterdam in september 2019 een analoog communicatiebord ontwikkeld. Het doel van dit communicatiebord was dat het voor alle behandelaren en de revalidant ter plekke duidelijk moest zijn welke zorg geleverd moest worden en wat een revalidant zelf kan en mag oefenen. De beperkingen van het bestaande communicatiebord bevonden zich voornamelijk op het gebied van techniek, design, privacy en gebruiksgemak. Daarnaast diende de revalidanten een belangrijkere rol te spelen bij het ontwerp om zo actiever betrokken te kunnen worden bij het revalidatieproces.

Binnen dit project was het de opdracht om dit communicatiebord verder te ontwikkelen: van analoog naar digitaal

Aan de hand van de voorkeuren van de betrokken behandelaren is door de studenten (Minor Zorgtechnologie) een omslag gemaakt naar een digitale oplossing. De verschillende onderdelen van het analoge communicatiebord hebben als leidraad gediend voor de inhoud en vormgeving van het digitale communicatiebord. De digitalisering van het communicatiebord geeft de mogelijkheid om onnodige informatie voor de revalidant weg te laten, waardoor de revalidant alleen de voor hem/haar relevante informatie te zien krijgt. Hierbij zorgt het digitale communicatiebord voor een vereenvoudigd gebruik. Zo is het overzichtelijk, makkelijk in gebruik en kan het op afstand worden bijgewerkt in plaats van op de kamer van de revalidant.

Iedereen die het communicatiebord gebruikt krijgt eigen inloggegevens. Er is onderscheid gemaakt tussen behandelaren en revalidanten bij de functies die ze in de applicatie hebben. Er kan worden ingelogd met de inloggegevens of met een QR-code die te vinden is op de kamer van de revalidant.