Beweegroute

18 januari 2021

Zorgtechnologie

O.A. de Jong, Ö. Akgül, J.Y Kuiper, J.J. Frydryk en N.C.M. Schipper

Interdisciplinaire Beweegroute zelfstandig oefenen voor revalidanten

Probleemstelling

De revalidanten binnen de Zorgcirkel-revalidatieafdeling Westerhout krijgen dagelijks multidisciplinaire therapie en het is de bedoeling dat zij gedurende de dag naast de therapie veel zelfstandig gaan oefenen. Veel revalidanten vinden het moeilijk om zelf te oefenen. Een omgeving die prikkelt tot bewegen willen zij graag verder ontwikkelen. Het huidige systeem biedt te weinig uitnodigende (interdisciplinaire) oefeningen die zonder hulp van zorgprofessionals kunnen worden uitgevoerd.

Methode

Dit project is opgebouwd volgens de Design Thinking methode. Design Thinking is een iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat. In samenwerking met GRZplus is een conceptuele beweegroute uitgewerkt, die in de renovatieplannen van 2021 kan worden meegenomen.

Resultaat

Het resultaat is een catalogus met hierin interdisciplinaire oefeningen die revalidanten uitnodigt om naast hun persoonlijk revalidatietraject zelfstandig te werken aan een sneller herstel.