Onderzoeksagenda GRZPLUS

24 september 2019

Onderzoeksagenda GRZPLUSDe sterke positie in GRZ en Thuiszorg in combinatie met het verder uitbouwen van de expertise op het gebied van zorgtechnologie maken het opportuun om de thema’s Ambulante GRZ, zorgtechnologie en Kwaliteit (relevante uitkomsten als (onderzoeks)thema voor de korte (2019-2020) en doorlopend naar lange termijn (2021-2022) te benoemen.

De thema’s van de onderzoeksagenda GRZPLUS sluiten aan bij de nationale onderzoeksagenda GRZ, wetenschapsagenda van Verenso, internationale ontwikkelingen en recent verschenen rapporten/artikelen/proefschriften op het gebied van GRZ. Er is focus aangebracht in lijn met de ambities en sterke kanten van GRZPLUS.

Het zwaartepunt komt te liggen op het snijvlak van de ontwikkeling van ambulante revalidatie met ondersteuning van zorgtechnologie (met daarbij passende klinimetrie). De revalidant staat centraal in deze 3 thema’s. Voor de lange termijn worden deze thema’s bestendigd door borging in de processen.