Proefverlof in geriatrisch revalidatietraject

9 september 2022

Ambulante revalidatie Kwaliteit verbeteren en meten

Auteurs: Nico Schipper, Rebecca Veltink en Marjoleine Weerstand

Onderzoeksvraag: Hoe dient een infographic ingevuld te worden om de cliënt en zijn systeem te informeren over het doel en de uitvoering van het proefverlof?

Een onderdeel van een geriatrisch revalidatietraject is het proefverlof. Een proefverlof wordt tijdens het revalidatietraject ingezet om de revalidant voor te bereiden op het dagelijks functioneren thuis en zicht te krijgen wat iemand al wel en wat nog niet zelfstandig thuis kan. De uitkomst van het proefverlof wordt bij terugkeer op de revalidatielocatie geëvalueerd en geeft inzicht aan welke revalidatiedoelen nog gewerkt kan worden. Het doel en de invulling van het proefverlof werd bij GRZPLUS mondeling besproken met de revalidant en naaste. Tijdens het evaluatiegesprek bleek echter dat deze wijze van informatie verstrekken onvoldoende beklijft. Zo ontstond de wens om de revalidant en naaste voor aanvang van het proefverlof op een andere wijze te informeren. Hiervoor is door de opdrachtgever gekozen voor een infographic.

Onderzoeksvraag

Hoe dient een infographic ingevuld te worden om de revalidant en zijn systeem te informeren over het doel en de uitvoering van het proefverlof?

Methode

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er acht semigestructureerde interviews afgenomen met cliënten die op proefverlof zijn geweest om inzicht te krijgen in hun gedachten en beleving omtrent de informatievoorziening van het proefverlof. Er is een focusgroep georganiseerd met de ergotherapeuten en overige betrokken zorgprofessionals (fysiotherapeut, verpleging en arts) van De Zorgcirkel locatie Transitorium. Hierbij hebben de betrokken zorgprofessionals hun percepties, ideeën en meningen uitgewisseld voor de inhoudelijke invulling van de infographic. Aansluitend is er literatuuronderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van de vormgeving van de infographic en om aan te sluiten bij de doelgroep.

Resultaten

Het onderzoeksteam “Proefverlof” ontwikkelde een infographic die aansluit bij de doelgroep en visualiseert welke informatie de revalidant thuis moet verzamelen.

Informatie

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Zorgcirkel Transitorium, een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ).
Opleiding: Ergotherapie, Hogeschool van Amsterdam
Begeleiding: GRZPLUS Suzanne Schuurman (De Zorgcirkel)