Projecten HvA

GRZPLUS werkt meetbaar aan hogere kwaliteit van zorg en behandeling, door onder andere kennisbundeling en aansluiting van wetenschap op de praktijk. HvA studenten werken samen met zorgprofessionals van GRZPLUS aan innovatieve ideeën voor de geriatrische revalidatiezorg. Zo versterken zij de keten van praktijk, scholing en onderzoek binnen de ouderenzorg. Lector Oefentherapie Bart Visser is vanuit de HvA verbonden aan GRZPLUS. Annemieke Ablij (projectmanager GRZPLUS) is contactpersoon.